Dobré hospodaření umožní financovat potřebné i z vlastních zdrojů obce - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Dobré hospodaření umožní financovat potřebné i z vlastních zdrojů obce

Hana Sobková, starostka obce

1. března 2011, 10.50 | uvedla v rozhovoru pro obecní zpravodaj Hana Sobková, starostka Vojkovic na období 2010 až 2014.

V předcházejícím volebním období bylo realizováno mnohé. Jaké úkoly před Vámi stojí nyní?

Zásadní akcí je bezesporu rekonstrukce mateřské školky. Cílem je mimo jiné rozšíření kapacity tohoto zařízení ze současných 25 dětí na 35. Je to reakce na vzrůstající počet obyvatel obce a s tím souvisejícím počtem malých dětí. Našim zájmem je vytvořit novým spoluobčanům podmínky pro kvalitní život ve Vojkovicích. V současné době je za námi výběr projektanta. Smlouvu s vybraným by mělo schválit zastupitelstvo 15. prosince 2010. Našim zájmem je začít v příštím roce a financovat rekonstrukci z dotačních programů. Pokud však neuspějeme, realizujeme akci z prostředků obce. Díky promyšlenému hospodaření vedení obce v uplynulém volebním období je na účtu dostatek finančních prostředků. Začít bychom pak měli v roce 2012, náklady dosáhnou cca 2,5 milionu korun

 

 

Co bude součástí rekonstrukce?

 Součástí rekonstrukce bude například zateplení střechy, výměna oken, nová podlaha v 1. patře, bude přistavěna přístavba pro venkovní schodiště. Nové bude i topení v podkrovních prostorách, vyvedeme i novou elektřinu v 1. patře. Současně zde vznikne i místnost pro hraní a ložnice.

 

… A další plánované akce?

 

 

Velice mě trápí stav tzv. výletiště u fotbalového hřiště. Ve spolupráci s místním Sokolem dáme dohromady projekt, který by měl situaci řešit. Věřím, že i v tomto případě se porveme o některou z vypsaných dotací. V plánu je zastřešení druhé poloviny laviček, sanace betonového tanečního parketu, dále pak výstavba žumpy a sociálního zařízení. Ideálním řešením by bylo nahradit stávající boudy unimobuňkami, vybavenými sociálním zařízením. Cílem rekonstrukce výletiště je vytvořit reprezentativní prostor, který by byl využíván pro zábavu.

 

 

 

 

Uvedené aktivity budou stát mnoho peněz. Kde je získáte?

Byla jsem zvyklá každé ráno sledovat, kde a kdo vypisuje na jaký účel dotace. Tuto aktivitu budu muset ještě zintenzivnit. I přes mnohé realizace za poslední čtyři roky, které, věřím, občané vidí a oceňují, máme na účtu obce téměř 8 milionů korun. To nám umožňuje jít do dalších realizací i z vlastních peněz.

 

Na území obce funguje mnoho spolků, které obec podporuje. Bude toto pokračovat i nadále?

Určitě. Jsem ráda, že na akce našich sdružení, které obec podporuje, chodí relativně hodně lidí. Obec opět podpoří všechny aktivní organizace, které svou činností zatraktivňují život v naší obci. Úroveň podpory bude minimálně ve stejné výši jako doposud. Nově podpoříme i vzniklý Klub důchodců. Vyzývám další aktivní občany, především ty mladší, aby se nebáli vytvořit nějaký klub. Finanční podpora ze strany obce připadne každému smysluplnému počinu.

Proč je vůbec dobré podporovat kluby?

Lidem, kteří se ve Vojkovicích rozhodnou žít, takto zprostředkovaně nabízíme možnost kvalitního života. Proto se snažíme zvelebovat obec, proto rozšiřujeme kapacitu školky, a proto taktéž podporujeme místní sdružení a organizace, které se starají o dění v obci. Mým přáním je, aby lidé na tyto akce chodili ve větším počtu, aby žili spolu a ne vedle sebe.

V minulém volebním období jste nešetřili ani na finanční podpoře jednotlivých občanů. Budete v tomto pokračovat?

Jak jsem již uvedla, hospodaření obce je na dobré úrovni, a proto si můžeme dovolit věnovat finanční dar jak rodičům našich nových občánků, tak i jubilantům nad 70. let. Jako výraz úcty a poděkování chápu i finanční podporu pozůstalé rodině při úmrtí. V těchto podporách budeme i nadále pokračovat.

 

Mnoho občanů Vojkovic poukazuje na špatný stav kapličky. Co chystáte v této oblasti?

Již jsem měla jednání s dobratickou farností, která nás žádala o finanční podporu na opravu kostela. Jsme připraveni podpořit farnost, ale v této fázi je pro nás ale prioritou právě oprava naší kapličky, která chátrá. Věřím tedy, že se začne již brzy opravovat.

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce