Průmyslová zóna nám stále vydělává - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Průmyslová zóna nám stále vydělává

29. října 2011, 22.05 | (Rozhovor s místostarostou Petrem Tesarčíkem o průmyslové zóně)

Kolik firem nyní působí v naší průmyslové zóně?
V prostoru bývalého letiště působí v této fázi tři firmy. Jde o betonárku a dvě fotovoltaické elektrárny. Betonárna je umístěna na pozemcích obce Vojkovice, elektrárny jsou na soukromých pozemcích.

Fotovoltaická elektrárna je menší než se plánovalo? Co se stalo?

Elektrárna měla být větší, a proto obec pronajala své pozemky majitelům elektrárny. Došlo však ke změně, kterou nikdo nečekal. Všichni dobře víme, že stát náhle (pod tíhou nekontrolovatelného boomu solárních elektráren a tlaku veřejnosti, která se obávala zdražování elektrické energie), změnil podmínky dotačních programů pro investory, čímž se investoři dostali do pro ně nevýhodných situací. Navíc elektrárenská společnost ČEZ nedala souhlas k připojení tak velké elektrárny do distribuční sítě. Proto nám investor pozemky vrátil. Ano, mohli jsme se soudit, mohli jsme trvat na svém, ale čeho bychom dosáhli?! Jednak bychom mohli majitele fotovoltaické elektrárny dostat do ekonomických problémů a taktéž bychom si pokazili dobré vztahy. Máme taky nyní pozemky k dalšímu pronajmutí. Navíc, jako kompenzace bude pět let vyplácen dar obci v částce 100 000 korun ročně.

 

Betonárka je již taky „menší" než bývala?
Ano, tím, že jsme zmenšili betonárně nájemní prostory, tak nám betonárna prodloužila smlouvu o dalších pět let. Je potřeba si uvědomit, že i betonárka se snaží chovat tržně. Dostali nabídku v okolí a uvažovali o odchodu ze zóny. Proto jsme se snažili dohodnout takto. Výhody spatřuji i v tom, že volné plochy opět nabídneme k pronajmutí a jednáme se zájemci, kteří reálně existují a se kterými jednáme. Betonárna ročně platí 335 000 korun, jejich dar obci činí ročně 250 000. 


Takže kolik financí do obecního rozpočtu z průmyslové zóny ročně máme?
Po těchto změnách získává obec z průmyslové zóny celkem 685 000 korun ročně. Je to o trochu méně, než bývalo, ale když si uvědomíme, že jak majitelé betonárky, tak i fotovoltaické elektrárny se potýkají s krizí jako my všichni ostatní, buďme spokojeni s tím, co nám plocha vydělává. Jde jednak o nemalé finanční dary, ale i drobné pozornosti, které přispívají k činnosti našich spolků. Například firma Greener s.r.o., která vlastní menší ze dvou elektráren, nedávno věnovala obci dva pingpongové stoly a dva stolní fotbálky, které jsou umístěny v budově bývalé školy a začnou již brzy sloužit našim občanům v rámci pravidelných turnajů.

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce