Čím více separujeme, tím více do obecní kasy získáváme - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Čím více separujeme, tím více do obecní kasy získáváme

29. října 2011, 21.53 | (rozhovor se starostkou Hanou Sobkovou o odpadech)

Paní starostko, kolik platíme ve Vojkovicích za svoz komunálního odpadu?
Za svoz všech odpadů platíme ročně asi 300 000 korun. Je v tom tedy zahrnutý odvoz popelnic, nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, svoz pneumatik a doprava za svoz tříděného vratného odpadu. Občan Vojkovic platí 340 korun ročně, děti do 18 let a důchodci 140 korun za rok. Jde přitom o nejmenší platby za odpady v okolí Vojkovic.

Kolik financí musí obec platit firmě za svoz a kolik z toho Vojkovice mají do obecní kasy?
Od občanů a firem vybereme ročně zhruba 200 000 korun, takže obec doplácí cca 100 000 korun ročně. Frýdecká skládka, kde jsou odpady ukládány, přitom zdražuje skoro každý rok.

 

Co máme z toho, že máme kontejnery na separovaný odpad?
Za separovaný odpad dostáváme od firmy EKO-KOM, a.s. finance, kterými částečně hradíme za odpad neseparovaný.

 

Jaký je vývoj objemu financí, které obec získává díky tomu, že občané separují odpad?
Příjmy za separovaný odpad činily v roce 2006 jen 13 764 korun, o rok později to bylo již 21 554, v roce 2008 to bylo 46 467, v roce 2009 růst pokračoval až na 57 188 korun a loni jsme se dostali na 83 381 korun, čili 6 x více než to bylo v roce 2006. Tyto peníze jsou příjmem za separovaný sběr od firmy Eko-Kom.

 

Kdybychom neseparovali, co by se dělo?
Kdybychom netřídili odpad, byly by popelnice plné plastů a skla. Platby za popelnice a uložení netříděného odpadu jsou přitom největší. Obec by musela doplácet ze svého ještě více a zřejmě by musela zvýšit poplatky svých občanů. Raději děláme a vytváříme podmínky pro separaci odpadů v místě vzniku. Proto stále častěji vidíme v naší obci kontejnery na separovaný odpad.

 

Jestli tomu dobře rozumím, čím více bychom separovali, tím zajistíme větší přísun financí do obce?
Ano. V této souvislosti má známý nešvar, pálení plastů a dalších materiálů v kotlích, své další "mínus". Nejenže ničíme zdraví své a svých sousedů, ale i zbytečně ubíráme finance, které by mohly proudit do kasy obce a vlastně i občanů. Kontejnerů na plasty a papír je v obci dost, jsou snadno dostupné. Je to škoda, že se část našich občanů takto nezodpovědně chová.

 

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce