Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Aktuality z obce - Obec Vojkovice