Informace k předávání daňových přiznání - sběrné boxy - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Informace k předávání daňových přiznání - sběrné boxy

27. března 2020, 09.49 | Občané, kteří jsou zvyklí podávat přiznání v papírové podobě, mohou své přiznání k dani z příjmů fyzických osob vložit do obálky, opatřit poštovní známkou a vhodit do poštovní schránky nebo obálku s přiznáním vložit do sběrného boxu, a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Podatelny finančního úřadu jsou z důvodů mimořádných opatření otevřeny pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Další informace - viz příloha.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce