Klub důchodců slavil Den matek - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Klub důchodců slavil Den matek

24. května 2011, 18.38 | 17. května jsme se opět sešli, abychom skromně oslavili (sice pozdě ale přece) Den matek.

Jako vždy bylo naše setkání v budově bývalé Obecní školy milé i slavnostní. Předseda Klubu důchodců obce Vojkovice Miloš Tesarčík předal naším matkám kytičku a popřál stalé i pevné zdraví. Naše ženy na oplatků připravily něco na zub, a zajisté všem chutnalo. Pak následovala volná diskuze, kde jsme si vyměňovali různé názory a byli jsme rádi, že se nám daří se tak setkávat v hojné účastí. Během odpoledne jsme si prohlédli naše nové prostory v 1. patře. Byli jsme nadšení, jak nám Obecní úřad vyšel vztříct a všem se nám klub líbí. Již se těšíme na další setkání v našem útulném klubu.

Text a foto: Jaroslav Struhal

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce  

 » Organizace a spolky  » Klub důchodců