Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

3. září 2018, 11.50 | Informujeme o projektu „Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem“, který realizuje nezisková organizace MIKASA. Projekt nabízí dospívajícím a dospělým lidem od 16 let s diagnózou poruchy autistického spektra (či podezřením na tuto diagnózu) možnost účastnit se aktivit, které jim mohou pomoci lépe zvládat překážky, se kterými se běžně potýkají (včetně problémů ve škole, či problémů s uplatněním na trhu práce). Aktivity se uskutečňují zdarma a v místě bydliště účastníků (kdekoli v rámci MS kraje). V příloze zveřejňujeme informační leták a tiskovou zprávu.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce