Informace Ústřední veterinární správy, Státní veterinární správy Praha, o výskytu Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice - Aktuality z obce - Obec Vojkovice