Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Chodník Vojkovice" - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Chodník Vojkovice"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2017

Svěšeno:

12.01.2018

13. prosince 2017, 08.19 | Obec Vojkovice požádala o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem "Chodník Vojkovice". Informujeme občany, že tímto bylo zahájeno územní řízení, a občané jichž se toto řízení týká (jsou účastníky řízení), se mohou vyjádřit na Stavebním úřadě v Dobré k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Předmětem stavebního záměru je realizace chodníku podél silnice č, III/04821 (silnice do Dobratic) v obci Vojkovice, spolu s vybudováním odvodnění do obrubníkových vpustí, částečně do vsakovacích rýh nebo do stávajících příkopů.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce