Projekt "Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace" - Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace - Obec Vojkovice

Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace

Projekt "Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

18. prosince 2020, 11.29 | Název projektu: Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Celkoví uznatelné náklady projektu: 653.619,98 Kč
Výše investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem: 250.000,- Kč

Projekt se týkal celkové modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace. Bylo provedeno celkové očištění a vyrovnání plochy, následně byla provedena pokládka asfaltové vrstvy. Pro oddělení asfaltvové plochy od obecního úřadu byly vysazeny stálozelené keře a umístěn zde byl také set laviček určený k odpočinku.

 

Došlo k celkovému zlepšení vzhledu a teké zlepšení životních podmínek, tím, že prašný povrch byl nahrazen bezprašným. Díky tomu je veřejné prostranství atraktivnější nejen pro občany využívající toto veřejné prostranství při návštěvě obecního úřadu, ale také návštěvníky při pořádání kultruních akcí. 

během prací

během prací

během prací

po modernizaci

po modernizaci

po modernizaci