Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace - Obec Vojkovice

Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace

Kliknutím zvětšíte obrázek 18.12.2020

Projekt "Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Název projektu: Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Celkoví uznatelné náklady projektu: 653.619,98 Kč
Výše investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem: 250.000,- Kč