Projekt "Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace" - Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích - Obec Vojkovice

Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích

Projekt "Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

20. července 2017, 10.41 | Název projektu: "Modernizace veřejného prostranství ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace"

Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Celkové uznatelné náklady projektu: 454.198,43 Kč
Výše investiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem: 220.740,- Kč

 

Byla provedena celková rekonstrukce povrchu plochy veřejného prostranství včetně příjezdové komunikace za budovou bývalé školy ve Vojkovicích. Došlo k celkovému očištění a vyrovnání plochy a následnému položení asfaltobetonové vrstvy. Na plochu byly umístěny dva lavičkové sety /stůl+dvě lavice/. V měsíci srpnu byla provedena výsadba keřů pro oddělení plochy veřejného prostranství od fotbalového hřiště. 

Modernizací došlo k obnově prostranství o celkové ploše cca 1 000 m2, zlepšení vzhledu obce, a tím i zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení a relaxaci.

 

 

před modernizací

před modernizací

během prací

během prací

během prací

po modernizaci

po modernizaci

po modernizaci

po modernizaci