Smlouva č. 430/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 4.11.2020 - Rok 2020 - Obec Vojkovice

Rok 2020

Smlouva č. 430/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 4.11.2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

16.11.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

16. listopadu 2020, 13.45 | č.j. OÚVojk-430/2020

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Veřejnoprávní smlouvy  » Rok 2020