Návrh: Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2020 - Rozpočet rok 2020 - Obec Vojkovice

Rozpočet rok 2020

Návrh: Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.04.2021

Vyvěšeno do:

20.04.2021

1. dubna 2021, 15.10 | Návrh závěrečného účtu za rok 2020 bude projednán na zasedání zastupitelstva obce Vojkovice, které se bude konat v pondělí 19.4.2021. Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 19.4.2021 do 15.00 hodin nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2021.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obec  » Rozpočet obce  » Rozpočet rok 2020