Rok 2016 a starší - Obec Vojkovice

Rok 2016 a starší

 

 

 

 

19.06.2008   Dokument je na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva mezi Statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Vojkovice

Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány statutárního města Frýdku-Místku vykonávat pro orgány obce Vojkovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace - viz veřejnoprávní smlouva v příloze.