Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019 - schválený - Rozpočet rok 2019 - Obec Vojkovice