Návrh: Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019 - Rozpočet rok 2019 - Obec Vojkovice